Siemens levererar till nya Värtaverket

Fortum Värme, samägt med Stockholms stad, har valt att teckna avtal med Siemens gällande elkraftsutrustning till den nya biobränsledrivna kraftvärmeanläggningen som byggs vid det befintliga Värtaverket i Stockholm.

Läs mer