SCA ökar kapaciteten med rökgasfilter

Industriföretaget SCA har investerat i ombyggnad i två av befintliga pannor till Ortvikens pappersbruk i Sundsvall.  Biopannorna ökar SCA:s fjärrvärmeproduktion och fördjupar samarbetet med Sundsvalls Energi. I projektet ingår även en utbyggnad av återvinning av processvärme på Östrands massafabrik.

Läs mer