SCA investerar i biodrivmedel från svartlut

SCA ska bygga en pilotanläggning för produktion av biodrivmedel och kemikalier från svartlut. 50 MSEK har investerats i anläggningen som ska byggas vid förpackningspappersbruket  Obbola utanför Umeå. Läs mer här.