Save the date! Energi- och Industridagarna 6-7 november 2018!

Värme- och kraftföreningens höstkonferenser, Värme- och kraftkonferensen och Skadegruppens temadag, kommer som vanligt att anordnas som en del av Energi- och Industridagarna i november 2018.

Värme- och Kraftkonferensen, som anordnas den 6 november, behandlar strategiska frågor, styrmedel och lagar för energibolag, skogs- och övrig processindustri. Efterföljande dag, 7 november, anordnas Skadegruppens temadag med fokus på drifterfarenheter och förebyggande underhåll.

Parallellt med VoKs konferenser anordnas även en leverantörsutställning samt Matarvattenkonferensen och Sodahuskonferensen.

Mer information om konferenserna läggs upp löpande på www.vok.nu samt www.energiochindustridagarna.se