Regeringen ger Prisdialogen fortsatt förtroende

Näringsdepartementet meddelar att man vill ge Prisdialogen fortsatta möjligheter att skapa en bättre och mer förutsägbar prissättning på fjärrvärme. Detta istället för att införa prisförändringsprövning.

Läs mer