Panndagarna 2013

Panndagarna_miniPlats: Plaza Marina, Helsingborg
Datum: 5 – 6 februari 2013
Konferensvärd: Värme- och Kraftföreningen

Panndagarna 2013 hölls i Helsingborg på Elite Plaza Marina med rekordstora 130 deltagtare och 10 stycken utställande företag. Konferensens föredrag var uppdelade i tre olika fokusområden; Optimerad energianvändning, Nya anläggningar och drifterfarenheter och Avfallsförbränning. Som avslutning arrangerades ett uppskattat studiebesök på Filbornaverken, Öresundskraft nya avfallsförbränningsanläggning utanför Helsingborg.

Programmet för Panndagarna 2013 finner ni nedan.

5 februari
BLOCK 1: Optimal Energianvändning
Bioenergikombinatet på Händelö Urban Norström, E.ON
Bättre lönsamhet genom bättre mätkvalitet Jonas Asplund, IndMeas
Optimal verkningsgrad för biobränsleeldade kraftverk. Olle Nyström, Grontmij
 BLOCK 2:  Nya anläggningar och drifterfarenheter 
Filbornaverket Jesper Baaring, Öresundskraft
Drifterfarenheter från kraftvärmeverket Moskogen Daniel Jedfelt, Kalmar Energi
Drifterfarenheter från nya anläggning i Karlskrona Jan Svensson, Affärsverken Karlskrona
El och värme för ett hållbart Skåne – Örtoftaverket Lars Hammar, Lunds Energi
Framtida bränslen Lennart Ryk, EFO

Sammy Öhrling, EFO

Erfarenheter av infraljudsotning Martin Ellebro, Infrafone

    

6 februari
 
 BLOCK 3:  Avfallsförbränning
Pyrolysolja – en källa för merinkomstLahti avfallsförgasning – drifterfarenheter Joakim Aution, MetsoClaes Breitzholz, Metso
Är avfallsförbränning förenligt med en hållbar utveckling? Jesper Peterson,Naturskyddsföreningen
Nya Kraftvärmeverk i Baltikum Peter Kling, ÅF
Modelling Heat Transfer in the Cooling Pass of a Refuse-Fired Fluidised Bed Combustor Årets stipendiat: Louise Axelsson, Chalmers
NextBAT® – Ett skandinaviskt koncept för kommande generation avfallsförbränningsanläggningar Per Lindgren, B&W Vølund/Götaverken Miljö
  Block 4: Studiebesök på Filbornaverket