VoK finns nu på LinkedIn

VoK har nu både en företags-sida och en diskussions grupp på sidan LinkedIn. Syftet är att det ska bli lättare för våra medlemmar att komma i kontakt med varandra och diskutera aktuella frågor inom branschen.

– Gruppen Värme och Kraftföreningen är ett forum för att diskutera aktuella frågor inom branschen och alla som är med i gruppen kan starta eller delta i olika diskussioner. Klick här för att komma till VoK-gruppen på LinkedIn.

– Företagssidan Värme och Kraftföreningen är till för att sprida information om vilka vi är och vad som händer i föreningen. Följ oss gärna här för att sprida information om VoK samt få nyheter på LinkedIn. linkedin

VoK har ny logotyp

VoK har tagit fram följande logotyp som från och med nu kommer att användas i både intern och extern kommunikation. Hoppas att ni tycker att den är lika snygg som vi gör!

VOK

Ny Styrelse i VoK

Vid VoK:s årsmötet valdes en ny styrelse till VoK. Den nya styrelsen består av följande personer:

Jesper Salomonsson (ordf.)- Söderenergi
Andreas Söderkvist (vice ordf.)- Fortum Heat
Malin Fuglesang (sekreterare)- ÅF
Mikael Palmgren (Skadegruppens ordförande)- E.ON Värme
Jo Ravnsborg- Vattenfall Värme Norden
Jozef Kowalkowski- Stora Enso Publication Paper
Anders Nordenö- Tekniska verken i Linköping

 Läs mer om styrelsen här.

Medlemsblad 1, 2014

Nu finns medelmsblad 1 för 2014. Här kan du läsa om vår senaste konferens, Panndagarna samt ett reportage om Brista 2.

Läs bladet här

Årsmöte 24 april 2014

Samtliga medlemmar kallas till Värme- och Kraftföreningens Årsmöte 2014. Årsmötet kommer att äga rum på Clarion Hotel Arlanda Airport i rummet Moscow Domodedovo.

Meddela sekretariatet på vok@afconsult.com senast den 10 april om ni avser att deltaga.

Agenda:

11.00-12.30 Årsstämma

12.30-13.30 Gemensam lunch

 

Fråga, som föreningsmedlem önskar upptagen till behandling vid ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämmas hållande.

Dagordningen finner ni här: Dagordning Värme- och Kraftföreningens årsmöte 2014

Årsstämma

» Senare inlägg