Överenskommelse om MCP-direktivet uppnådd

MCP direktivet – trepartöverenskommelse uppnådd – Svensk Fjärrvärme

Den 23 juni uppnåddes vid trepartförhandlingar mellan kommissionen, parlamentet och rådet en överenskommelse om MCPD, direktivförslaget för medelstora förbränningsanläggningar 1-50 MW. Överenskommelsen innebär att begränsningar sätts för vissa emissioner till luft. Syftet är att uppnå bättre luftkvalité i Europa. Läs hela artikeln här.