Omvärldsfokus på Svensk Energis Kraftvärmeforum

På Kraftvärmeforum diskuterades bland annat hur viktig energi frågan är ur olika politiska perspektiv. Läs mer här.