Nytt system ska ge optimerad fjärrvärme

Ny molntjänst tas fram i Borås.Bränslemixen till fjärrvärmen i Borås består till omkring 60 procent av biobränsle. Biobränslet består av skogsavfall som grot (grenar och toppar). För att optimera hela flödet från skogen till leverans av fjärrvärme har Borås Energi och Miljö tillsammans med företaget Imano under två års tid utvecklat systemet biobiz.

Läs mer