Nya metoder för att använda ”svår” biomassa för energiproduktion

Forskning som studerar askan från fosforrika biobränslen har identifierat möjligheter till att öka utnyttjandet av bränslen som t.ex havreskal och rötat avlopsslam.

Läs mer här.