Nya föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar tillgängliga

De nya föreskrifterna (AFS 2017:3) som börjar gälla den 1 december 2017 finns nu tillgänliga på Arbetsmiljöverkets hemsida. I samband med ikraftträdandet upphör även följande föreskrifter att gälla; AFS 2001:4 ”Gasflaskor”, AFS 2002:1 ”Användning av trycksatta anordningar”, AFS 2005:2 ”Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar” och AFS 2005:3 ”Besiktning av trycksatta anordningar”.

Mer information samt den nya föreskriften i dess helhet finns här.