Ny Styrelse i VoK

Vid VoK:s årsmötet valdes en ny styrelse till VoK. Den nya styrelsen består av följande personer:

Jesper Salomonsson (ordf.)- Söderenergi
Andreas Söderkvist (vice ordf.)- Fortum Heat
Malin Fuglesang (sekreterare)- ÅF
Mikael Palmgren (Skadegruppens ordförande)- E.ON Värme
Jo Ravnsborg- Vattenfall Värme Norden
Jozef Kowalkowski- Stora Enso Publication Paper
Anders Nordenö- Tekniska verken i Linköping

 Läs mer om styrelsen här.