Ny nordisk storkund till Vattenfall

Vattenfall har slutit ett 4-årigt avtal med Nordkalk Oy AB för att leverera 210 GWh el per år. Läs mer här.