Mer kol användes under 2013

Ny statistik från SCB visar att trots att kol är ett bränsle som används i liten utsträckning i svensk el- och fjärrvärmeproduktion, så ökade kolanvändningen under 2013. Det betyder dock inte att ökningen kommer att fortsätta även framöver. De fyra energibolag som använder kol i sina kraftvärmeverk har samtliga planer på att fasa ut kolet.

Läs mer