Medlemsblad 3- 2015

Nu ligger Medlemsblad 3- 2015 ute. Ni kan läsa korta sammanfattningar om de föredrag som kommer att hållas på Värme och Kraftkonferensen den 10 november samt få en uppdatering om Tekniska Verken i Linköpings nya panna, Lejonpannan. Läs hela medlemsbladet här.