Medlemsblad 3-2014

Medlemsblad 3 innehåller bland annat reportage om Södra Cell Värös expansion och om bygget av Lejonpannan i Linköping. Läs hela bladet här.

bild