Medlemsblad 3 2013

Nu finns årets tredje medlemsblad tillgängligt. Det byggs kraftvärmeverk på flera håll i Sverige. I 2013 års tredje medlemsblad berättar vi om Örtoftaverket som är under konstruktion utanför Lund.