Materialåtervinning och energiåtervinning går hand i hand

Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme, skriver om att Filbornaverket i Helsingborg är ett bra exempel på att Materialåtervinning och energiåtervinning kompletterar varandra. Läs hela inlägget här.