Kraftvärmeverk byggs med BIM-teknik

Under hösten så ska Karlstads nya kraftvärmeverk vara klart att tas i bruk och börja producera. Stora delar av anläggningen byggs och projekteras av WSP med hjälp av Teklas BIM- programvara. Projektet är ett renodlat BIM-projekt där WSP:s modell samordnas med alla de andra leverantörernas modeller. Samordningen leder till att eventuella fel och brister kan upptäckas tidigt i processen och arbetet kan genomföras enligt tidplan.

Läs mer