Höstens konferens 2020

2020 arrangerar Värme- och kraftföreningen en digital upplaga av Värme- och kraftkonferensen med Skadegruppens temadag – med tillhörande leverantörsutställning, den 5 november. Det är gratis att delta i konferenserna som arrangeras under ett gemensamt paraply där du själv kan planera vilka föreläsningar du vill se från både värme- och kraftkonferensen och skadegruppens temadag. Du kan också se vilka andra som deltar på konferensen, chatta, ha videosamtal eller boka in möten längre fram. I vår digitala leverantörsutställning kan du se leverantörernas presentationsmaterial och även här chatta, ha videosamtal eller boka in möten.