Karlstad Energi investerar

Det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket vid Hedenverket är Karlstads enskilt största investering. För ca en miljard kr kommer Karlstad Energi att kunna leverera båda el och fjärrvärme med hjälp av regionens egna naturtillgångar. I samband med projektet har även elberedskapsmyndigheten på Svenska Kraftnät beslutat att lämna bidrag till att bygga en reservkraftanläggning som gör att elproduktionen kan startas upp och försörja delar av Karlstad även om landets elförsörjning skulle hamna i kris.

Läs mer