Industrin ökar investeringarna 2015

2014 förväntas investeringarna i industrin minska med 10 procent men 2015 ser investeringarna ut att öka. Bland annat ökar pappersindustrin sina investeringar medan energibranschen väntas ligga i nivå med fjolåret. Lär mer här.