Industrikonferensen 2012

Industrikonferensen 2012

Värme- och Kraftkonferensen och Skadegruppens Temadag lockade strax över 100 deltagare. Vi lyssnade på intressanta föredrag om bland annat:

– Styrmedel och direktiv

-Fjärrvärmenyheter

-Brandsäkerhet

-Drift och underhåll

Här hittar du samtliga presentationer