Guide till EU:s utsläppshandel

EU:s system för handel med utsläppsrätter fungerar inte som det var planerat och måste reformeras. Fores kommer nu ut med “En guide till Europas utsläppshandel” i syfte att ge en mer lättöverskådlig bild av handelssystemet, dess brister och möjligheter till förbättring.

Läs mer här.