Från Arbetsmiljöverket: Inbjudan till hearing den 9 december, avseende revidering av föreskrifterna (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar.

Arbetsmiljöverket bjuder nu in intressenter för att delta i en hearing. Mötet äger rum den 9 december 2015 klockan 13:00-16:00 i våra lokaler (rum China) på Lindhagensgatan 133 i Stockholm. Mötets syfte är att ta del av era synpunkter på revideringen av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar.

Revideringen avser att ta bort alla krav på behållare och rörledningar i AFS 2005:2. En följd av ändringen blir att dessa behållare och rörledningar inte längre kommer att behöva besiktigas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar. Föreskriftsförslag och konsekvensutredning planeras att skickas ut den 1 december.

Namn på deltagare kan sändas till Arbetsmiljöverket, Max Mansfeld, 112 79 Stockholm eller e-post max.mansfeld@av.se. Tacksam för besked senast den 1 december.