Framtidstro för svensk skogsindustri

Företagen i skogsindustrin ställer relativt snabbt om sin tillverkning från mindre lönsamma bulkprodukter, till produkter som möter högre tillväxt. Det går att utläsa av Skogsindustriernas kvartalsrapport som presenterades på måndagen.

Läs mer