Fossilt minskar i fjärrvärmen – förnybart och återvunnet ökar

I Svensk Fjärrvärmes sammanställning framgår att det främsta bränslet för framställning av fjärrvärme är biobränsle och att andelen återvunnen värme ökar. Läs mer här.