Fjärrvärmen minskade koldioxidutsläppen under 2014

Enligt Naturvårdsverkets sammanställning minskade koldioxidutsläppen från el och  fjärrvärme med nästan 29 procent jämfört med 2013. Läs mer här.