Fjärrvärme del av EUs plan för tryggare energiförsörjning

EU-kommissionen har lagt fram en plan för trygg energiförsörjning, som svar på en begäran från Europeiska rådet i mars, med anledning av Ukrainakrisen. Utbyggnad av det europeiska fjärrvärme nätet utgör en viktig del i denna plan.

Läs mer här.