Fastighetstaxeringen av kraftvärmeanläggningar ses över

Fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter ska ses över. Staten tar idag in cirka 6,5 miljarder kronor genom fastighetsbeskattning av vattenkraftverk, kärnkraftverk, vindkraftverk och kraftvärmeverk. Beslutet fattades på alliansregeringens sista sammanträde före riksdagsvalet.

Läs mer här.