Exportrekord för el

Den totala elproduktionen i Sverige har aldrig varit så hög som den var förra året. El från vattenkraft, vindkraft och från förbränning av avfall satte nya produktionsrekord och den högsta nettoexporten av el någonsin noterades.

Läs mer