Eldning av biomassa innebär inte alltid en vinst för klimatet

En ny rapport från brittiska energi- och klimatdepartementet visar på att olika typer av träpellets ger olika mängder av koldioxidutsläpp, i vissa fall lika hög som vid koleldning. Nu efterlyses EU-gemensamma kriterier för att säkerställa att de pellets som utgör huvuddelen av den importerade biomassan till europeiska länder, ger en CO2-neutral energiförsörjning. Läs mer här.