Disputation bioenergikombinat

Den 8 december kommer Christer Gustavsson, industridoktorand från Pöyry, att försvara sin avhandling vid Karlstads Universitet. Christer har studerat samproduktion av bränslen och kemikalieintermediärer vid kraftvärmeanläggningar. Disputationen är öppen för allmänheten och mer information samt anmälan finns att hitta på här.