Deltagarrekord på årets Skadegruppens temadag!

Den 6-7:e november bjöd ÅF, Matarvattensektionen och Värme-och kraftföreningen in till Energi- och Industridagarna på Stockholm Waterfront Congress Centre. Värme- och kraftföreningen anordnade som vanligt två konferenser; Värme- och kraftkonferensen med ett strategiskt fokus och Skadegruppens temadag med fokus på drifterfarenheter och förebyggande underhåll. På konferenserna deltog representanter från energibranschen, energiintensiv industri och massa- och pappersindustrin. Temadagen lockade i år 86 personer vilket innebär att 2017 års deltagarrekord slogs med god marginal! Värme- och kraftkonferensen hade 93 personer anmälda. Styrelsen och Skadegruppens styrgrupp vill rikta ett stort tack till talare och deltagare för ett stort engagemang och vilja till erfarenhetsutbyte. Vi hoppas på att återse många av er deltagare under kommande Panndagar (9-10 april 2019 i Borås).