BAT för pappersindustrin

Senast var det järn- och stålindustrin som fick nya EU-regler. Nu kommer motsvarande krav på pappers- och massaindustrin. Översättningen till olika språk pågår för fullt och Naturvårdsverket jobbar med en vägledning.

Läs mer här.