Årsmöte 2015

Torsdagen den 7 maj äger Värme och Kraftföreningens årsstämma 2015 rum på ÅF:s kontor i Solna, Frösundaleden 2.

Agenda:

11:00-12:30- Årsstämma

12:30-13:30- Lunch

Fråga, som föreningsmedlem önskar upptagen till behandling vid ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämmas hållande.

Anmäl dig senast den 23 april till vok@afconsult.com om du avser delta på stämman.

DAGORDNINGEN TILL STÄMMAN HITTAR DU HÄR.