Årsmöte 2013

Den 25 april är det dags för Värme- och Kraftföreningens årsmöte 2013. Mötetklubba kommer att genomföras i Söderenergislokaler i Södertälje, mötet avslutas med ett studiebesök på Igelstaverket. För anmälan kontakta sekreteriatet på vok@afconsult.com