Årets vinnande stipendiater 2021

Värme- och Kraftföreningen presenterar härmed 2021 årsstipendiater som har utmärkt sig inom vårt område. Stipendium 1-2021 går till Erik Abrahamsson och Oscar Lagrosen med examensarbetet Connect by Similarities: Together we make a difference – A multi-method case-study exploring the organizational culture of an MNC. Stipendium 2-2021 går till Imtisal-E-Noor med doktorsavhandlingen Waste Heat Driven Membrane Distillation for Industrial Wastewater Treatment.

Stipendiaterna presenterar normalt sina arbeten på Panndagarna vilka i år flyttas fram till Energi- och Industridagarna 2022.

På Energi- och Industridagarna 2022 som är planerade till 15-16/11 kommer vi att få höra Erik Abrahamsson och Oscar Lagrosen presentera sitt examensarbetet Connect by Similarities. Tyvärr hade inte Imtisal möjlighet att närvara vid denna konferens varför hennes digitala presentation kommer att göras tillgänglig på hemsidan i slutet av april.

Läs mer om årets stipendiater i vårt medlemsblad 1-2022 och under årets stipendiat 2021.