Årets Stipendiater 2015

I år har Värme- och Kraftföreningen beslutat att dela ut två stycken stipendier för välutförda examensarbeten. Ett stipendium går till  Emma Winqvist och Linda Martinsson för deras examensarbete ”Industriell symbios – Framtidens affärsmodell för Helsingborgsregionen?”. Det andra går till Erica Hellgren för examensarbete ”Skadliga nollflödespunkter i Fortum Värmes fjärrvärmenät i Stockholm – En analys av dess förekomst och effekter”. Läs mer om våra stipendiater här.