Årets stipendiat 2019

Under 2019 delade Värme- och Kraftföreningen ut två stipender för väl genomfört examensarbete:

Stipendium 1-2019: Simulation of dry matter loss in biomass storage

Det första stipendiet gick till Jens Bervås för arbetet “Simulation of dry matter loss in biomass storage”. Jens utvecklade under arbetet modeller över de processer som sker inne i en flisstack vid lagring. Förståelsen av dessa processer är viktig för att möjliggöra en resurseffektiv lagring och hantering av biomassa.  

Jens har läst civilingenjörsprogrammet inom kemiteknik på KTH och examensarbetet utfördes i samarbete med Stockholm Exergi. Idag arbetar Jens som kemist på ALS Scandinavia. För att få reda på mer om examensarbetet missa inte Panndagarna 2020, där Jens kommer att presentera sitt arbete som även återfinns här.

Stipendium 2-2019: Opportunities for flexible operation of a combined heat and power plant in power systems with volatile electricity prices

Det andra stipendiet gick till Linnéa Östlund och Julia Hansson Björk för exarmensarbetet “Opportunities for flexible operation of a combined heat and power plant in power systems with volatile electricity prices”. Under examensarbetet utvecklades en modell för att studera värdet är mer flexibel drift av ett gaskombikraftverk i ett energisystem med mer volatila elpriser. Som referensanläggning användes Rya kraftvärmeverk i Göteborg och de driftstrategier som undersöktes var by-pass av ångturbin samt tillsatseldning.

Julia och Linnéa har läst civilingenjörsprogrammet i kemiteknik på Chalmers. Idag jobbar båda som processingenjörer; Julia på AFRY (ÅF Pöyry) och Linnéa på COWI. Båda två träffar ni på Panndagarna 2020 där de kommer presentera sitt examensarbete. Examensarbetet hittar ni även här.