Äntligen öppnar anmälningen till Värme- och Kraftkonferensen, Skadegruppens temadag och Panndagen den 15-16 november 2022

Nu öppnar anmälningen för Värme- och Kraftkonferensen, Skadegruppens temadag och Panndagen som arrangeras under Energi- och Industridagarna den 15-16 november 2022. Konferensen kommer att äga rum på 7A Posthuset i Stockholm

Deltagare? Gör din anmälan till våra konferenser här.

Leverantör och vill delta i monterutställningen? Gör din anmälan till monterutställningen här.

Läs mer under höstens konferens 2022 samt på Energi- och Industridagarnas hemsida.

Varmt välkomna och vi hoppas vi syns där!