Ångpanneanläggning som eldas med havreskal

Dalkia Nordens finska energidotterbolag Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy har tecknat ett avtal med Hankkija Oy gällande energiproduktion och byggandet av en ny ångpanna vid företagets foderfabrik i Seinäjoki. Den nya pannan kommer att eldas med havreskal från Hankkijas egen tillverkning, varmed fabriken blir kvitt sitt beroende av olja för energiförsörjningen. Från januari 2015 och 15 år framåt ska den nya 2,5 MW ångpanneanläggningen framställa den cirka 12 500 MWh energi som fabriken kräver.

Läs mer