Årsmöte 2022

Tisdagen den 5 april är det dags för Värme- och kraftföreningens årsmöte. Mötet kommer med anledning av rådande smittspridning att ske via Teams.
Fråga, som föreningsmedlem önskar upptagen till behandling vid ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmälas till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämmas hållande.
En separat kallelse till stämman skickas ut till samtliga medlemmar under v7.