Styrelse

Styrelsen 2018-2019

Styrelsen 2017-2018

På bilden, från vänster till höger: Mikaela Sjöqvist, Anders Bergqvist, Jesper Salomosson, Erik Dahlén, Lennart Gårdman, Henrik Brodén, Magnus Forslund och Daniel Lorentzson. Michael Winterkvist saknas på bilden. 

Styrelsens uppgift är att driva föreningens verksamhet. Sekreteraren sköter informationen till medlemmarna, uppdaterar vår hemsida och arrangerar huvuddelen av aktiviteterna. Styrelsen består av följande personer:


Jesper Salomonsson (ordf.) – Söderenergi

Jesper_Salomonsson

Produktionschef  Söderenergi AB. Medlem i Värme- och Krafts styrelse sedan 2011 och ordförande sedan 2012.

Jag har valt att arbeta i Värme- och Krafts styrelse för att jag känner det som mycket stimulerande att få vara delaktig i att skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar.

Jag har lång erfarenhet från ledande befattningar inom olika typer av verksamheter, såväl internationellt som nationellt. Affärområdeschef Kustbostäder och Oxelöenergi AB 2007-2011. Chef för delar av Primärvården Jämtlands läns landsting 2003-2007. Produktionschef och sedan Platschef, Saint Gobain Isover AB 2000-2003. Teknisk konsult Norsk hydro/Irländska staten 1999-2000. Fabrikschef Vattenfall 1994-1999. Underhållsingenjör Vattenfall 1990-1993.


Michael Winterkvist – Göteborg Energi (vice ordf.)

Michael Winterkvist

Projektledare för stora projekt på Göteborg Energi sedan 2017. Tidigare Anläggningschef för Sandviksverket på Växjö Energi AB och medlem i ledningsgruppen för affärsområdet Kraft & Värme, med fokus på projekt-och produktionsfrågor samt ekonomi.

Tidigare yrkeserfarenheter som Produktions- & Projektchef ITB-Teknik. Ett flertal olika befattningar för Stora Enso Hylte bland annat som projektledare för om- och nybyggnad av pannor, olika utvecklingsprojekt som SCWO för produktion av fyllmedel, införandet av StoraEnsoCargoUnit (SECU) m.fl. samt som underhållsingenjör för pappersmaskiner.

Medlem i Värme- och Krafts styrelse sedan 2015. Jag har valt att arbeta i Värme- och krafts styrelse för att kunna hjälpa till med information- och kompetensutbyte mellan våra medlemmar som förhoppningsvis resulterar i en stor miljö- och samhällsnytta.

Mikaela Sjöqvist (sekreterare) – ÅF

Mikaela Sjöqvist_hemsida

Energikonsult med inriktning mot kraft och värme på ÅF sedan 2016. Sekreterare i Värme- och kraftföreningens styrelse sedan 2017. Utbildning: Civilingenjör Energi – Miljö – Management (Linköpings tekniska högskola).Anders Bergqvist – Valmet

Anders Bergqvist

Jag har lång erfarenhet från ledning inom teknikintensiv industri och kan varmt rekommendera ett medlemskap i Värme och kraftföreningen. Våra medlemmar verkar bland annat inom svensk fjärrvärme, som idag tack vare ett fokuserat arbete och lyckad teknisk utveckling är nästan helt fossilfri – ett fantastiskt fint resultat av mångas ansträngningar.

 I våra branscher finns det också många andra goda exempel och Värme- och Kraftföreningen är ett perfekt nätverk för förbättringar. Jag uppskattar mycket bland annat arbetet för att minska skadorna i anläggningarna men också konferenserna, som ger bra tillfällen att lära av andra och höra om det som är aktuellt. 


Erik Dahlén – Stockholm Exergi

Erik Dahlen_hemsida

Ansvarar inom Stockholm Exergi för forskning & utveckling inom områdena produktion och distribution. Detta inkluderar förbränning, material, nya bränslen, askor, produktionsmetoder samt specifika teknologier kring pannor, värmepumpar, nät, lager, turbiner och rökgassystem. Arbetar i nära samarbete med akademi, forskningsinstitut och branschorganisationer. Styrelseledamot från 2017.


Henrik Brodén – Pöyry

Henrik Broden_hemsida

Seniorkonsult på Pöyry och styrelseledamot sen 2017.
Specialområden är pannteknik och förbränning samt skogsindustriella energisystem.

Jag har från början en skogsindustriell bakgrund som processingenjör vid pappers- och massabruk i Sverige och Storbritannien. Jag har arbetat som konsult sedan 2003 och har bland annat under en period varit programansvarig för TPS Branschforskningsprogramm för Energiverk.

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik från Chalmers och teknisk licentiat i energiteknik.


Lennart Gårdman- Vattenfall

Chef för investeringsprojekt och utredningar vid Vattenfall Värme.

Arbetat på Vattenfall sedan 1998. Fram till 2015 med värmeteknisk forskning och utveckling, främst inom anläggningsteknik, bränsle och mätsystem. Deltagit i flera EU-projekt inom området.


Daniel Lorentzson – Stora Enso, Nymölla

Daniel Lorentzson

Underhållsingenjör sedan 2010 på Stora Enso Nymölla AB , ett integrerat magnefitmassa- och finpappersbruk. Ansvarar för långsiktigt underhåll, besiktningar och underhållsteknisk utveckling inom mekområdet i energi- och återvinningsanläggningen. Arbetar också mycket som projekt- och delprojektledare inom ansvarsområdet.

Har varit anställd på Nymölla bruk sedan 1996 men var tidigare en del av driftsorganisation. Först som operatör på pappers- och bestrykningsmaskin och sedan under 8 år som operatör i pannhus och indunstning. Gick 2008 över på dagtid som produktionstekniker för energi- och återvinning.

Jag brinner för energifrågor i både stort och smått och tycker det är mycket spännande att finna nya sätt att effektivisera processer i våra anläggningar.


Magnus Forslund – Bomhus Energi

Ledamot - Magnus Forslund

Underhållsansvarig för Bomhus Energi i Gävle. Bomhus Energi skapades 2010 av BillerudKorsnäs och Gävle Energi. Anläggningen planerades, byggdes och togs i drift fram till och med 2012.

Anställd på Bomhus Energi sedan 2015. Dessförinnan arbetat på ÅF med energifrågor från 2008 till 2015 med fokus inom massa- och pappersindustrin.