Värme- och Kratfkonferensen 2015

 

SHX1901.TIF

Den 11 november 2015 var det åter dags för Värme- och Kraftkonferensen. Värme- och Kraftkonferensen är en populär del av Energi- & Industridagarna (som tidigare hette ÅFs Industridagar). Deltagare från energibolag samt pappers- och massaindustrin samlades för att träffa bransch kollegor och lyssna på intressanta föredrag. Det fanns även en leverantörsutställning som var välbesökt. Konferensen hölls på centrala Stockholm Waterfront Congress Centre. Dagen därpå hölls Skadegruppens Temadag- Läs mer här.

Nedan ligger samtliga föredrag. Klicka på respektive rubrik för att komma åt föredraget.

 

Omvärldsanalys
Energikommissionen Cecilia Hellgren, Energikommission
Kundens krav på el- & värmeproducenten Bo Strandberg, Wallenstam
Tankar kring flytten av Kiruna Thomas Björnström, Tekniska verken / Kiruna Kraft
Anläggningsrapporter
Bomhus Energi AB drifterfarenheter – stämmer det med vad vi trodde innan start? Maria Carendi, Bomhus Energi
Presentation av Skadegruppen Lars Hammar, Kraftringen / VoK Skadegruppen
Fjärrkyla för leverans till olika typer av företagskunder Johan Saltin, Norconsult, Växjö
Forskning och ny teknik
Dagvatten på biomassaeldade kraftvärmeverk Magnus Larsson, KTH
Intermediära bio-produkter – nyckel till lönsammare processer med skogsråvaror Carl-Johan Hjerpe, ÅF
Miljö
Askor och slagg från avfallsförbränning – Hot eller möjlighet? Stig.Olov Taberman, Tekniska verken i Linköping
MCP direktivet – Kommande regler för pannor 1-50 MW Henrik Lindståhl, Tekniska verken i Linköping