Värme- och Kraftkonferensen 2018

2018 års Värme- och kraftkonferens ägde rum den 6 november på Stockholm Waterfront Congress Centre. Konferensen, som är en populär del av Energi & Industridagarna, lockade 93 deltagare, huvudsakligen från energibranschen, skogsindustri och övrig energiintensiv industri. I samband med konferensen anordnas även en välbesökt leverantörsutställning.

Innehåll för 2018 års konferens framgår nedan. För att komma åt presentationerna från konferensen, klicka på respektive föredrag.

INNEHÅLL – 6 NOVEMBER 2018

FRAMTIDENS ENERGISYSTEM
Energioptimering med hjälp av solceller och begagnade bussbatterier Tina Mårlind, Göteborg Energi
Framtidens fjärrvärme i Uppsala Johan Siilakka, Vattenfall
BRÄNSLEFÖRSÖRJNING
Biobränslesituationen 2017/18 – vad var det som hände och varför? Magnus Larsson, Stora Enso Bioenergi
Framtidsperspektiv på bränslemarknaden Mattias Bisaillon, Profu
Söderenergi – från teknikpredikant till samhällsaktör Per Larhed, Söderenergi
ARBETSMILJÖ
Så bygger vi vår säkerhetskultur på Stockholm Exergi Kristina Hernnäs, Stockholm Exergi
Så skapar SSAB en säker arbetsmiljö för alla Johan Stenbäck, SSAB Oxelösund
Social och organisatorisk arbetsmiljö – varför är det viktigt? Anna Larsson Rosu, Feelgood
PANELDISKUSSION – SÅ SKAPAR VI EN GOD ARBETSMILJÖ FÖR ALLA
Moderator: Tomas Lackman, ÅF
Deltagare: Kristina Hernnäs, Stockholm Exergi, Johan Stenbäck, SSAB Oxelösund, Anna Larsson Rosu, Feelgood