Värme- och Kraftkonferensen 2017

2017 års Värme- och kraftkonferens inträffade den 7 november på Stockholm Waterfront Congress Center. Värme- och Kraftkonferensen är en populär del av Energi & Industridagarna (tidigare ÅF industridagar). Deltagare från energibolag samt pappers- och massaindustrin samlas för att träffa branschkollegor och lyssna på intressanta föredrag. Det finns även en välbesökt leverantörsutställning.

Innehåll för 2017 års konferens framgår nedan. För att komma åt presentationerna från konferensen, klicka på respektive föredrag.

INNEHÅLL – 7 NOVEMBER 2017

FRAMTIDENS ENERGISYSTEM
Svenska kraftnäts syn på utmaningar i framtidens elnät Hilda Dahlsten, SvK
CHP in a windy system Fabian Levihn, KTH
AFFÄRSUTVECKLING)
Vad kostar det att inte bli fossilfri? Adrian Berg von Linde, Vattenfall
Industriell symbios – vetenskapen om möjligheterna med det som blir över  när alla fokuserar på sin kärnverksamhet Mats Eklund, Linköpings universitet
VÄRDERING AV BRÄNSLEN
Värdering av bränslen ur ett helhetsperspektiv Sonja Enestam, Valmet
STYRMEDEL
 Vägslitage-avgift (km-skatt) och 74 ton på nytt vägnät Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag
Utbildning och certifiering av pannoperatörer Roger Malmström, Kiwa &
Magnus Jerlmark,Kiwa Inspecta
PANELDEBATT – HUR ATTRAHERAR VI FRAMTIDENS KOMPETENS?
Moderator: Erik Dahlén, Fortum Värme
Deltagare: Anna-Karin Härd (Utbildningsansvarig) & Elin Kvarnström (Marknadsansvarig), Stockholms tekniska institut
Erik Nilsson, statssekreterare hos Anna Ekström (Gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet
Emma Wiesner, Trainee på Sweco