Värme- och kraftkonferensen 2016

2016 års Värme- och kraftkonferens ägde rum den 16 november på Stockholm Waterfront Congress Centre i centrala Stockholm. Värme- och Kraftkonferensen är en populär del av Energi- & Industridagarna (som tidigare hette ÅFs Industridagar). Deltagare från energibolag samt pappers- och massaindustrin samlades för att träffa branschkollegor och lyssna på intressanta föredrag. Som vanligt fanns även en välbesökt leverantörsutställning. Dagen därpå hölls Skadegruppens Temadag- Läs mer här.

Nedan ligger samtliga föredrag. Klicka på respektive rubrik för att komma åt föredraget.

 

Program – 16 november 2016
Välkommen till konferensen!
Moderator: Jesper Salomonsson, Söderenergi
Ordförande i Värme- och Kraftföreningen
Omvärldsanalys
Energikommissionen – Hur påverkar energiöverenskommelsen kraft- och värmebranschen?
Anton Steen, Energikommissionen
Kraftvärmens roll i framtidens energisystem
Per Ljung, Vattenfall
Förslag om reformering av elcertifikatsystemet
Erik Dotzauer, Fortum Värme
Affärsutveckling
Termisk Energilagring
Håkan Andersson, Skanska
Energilagring för optimering & effektivisering
Pär Sundberg, NODA Intelligent systems
Spillvärme och andra restflöden bidrar till livsmedelsproduktion och hälsosamma stadsmiljöer
Håkan Sandin, SLU
Bioenergikombinat
Kraftvärmeverken – Framtidens bioraffinaderier?
Christer Gustavsson, Pöyry
Metsä Group’s Bioproduct Mill
Niklas Von Weymarn, Mestä Fibre
Anläggningsrapport
Biokraftvärmeverket i Värtan
Mikael Hedström, Fortum Värme, Värtaverket
16 nov 2016 Middagsmingel
Gemensam mingelmiddag i leverantörsutställningen med deltagare från Värme- och kraftkonferensen, Matarvattenkonferensen, Sodahuskonferensen
och Skadegruppens temadag
17 nov 2016 Energi- & Industridagarnas konferensmiddag
Gemensam middag med deltagare från Värme- och kraftkonferensen, Matarvattenkonferensen, Sodahuskonferensen och Skadegruppens Temadag