Värme- och Kraftkonferensen 2014

Waterfront-Industrikonferensen_480Den 12 november var det åter dags för Värme- och Kraftkonferensen. Värme- och Kraftkonferensen är en populär del av ÅFs Industridagar och lockar främst deltagare från energibolag samt pappers- och massaindustri. Konferensen hölls på centrala Stockholm Waterfront Congress Centre. Dagen därpå hölls Skadegruppens Temadag- Läs mer här.

Nedan ligger samtliga föredrag. Klicka på respektive namn för att komma åt föredraget.

 

 

 

 Föredrag:

Omvärldsanalys
Framtiden på elenergiområdet Bo Andersson, Svensk Energi
Energiewende- lärdomar för Sverige Lina Palm, SKGS/SCA
Direktiv
EUs nya upphandlingsdirektiv Eva Sveman, SKL
Värmekraftverkens framtida miljövilkor- Avgörande höst för kraftvärmeverkens och avfallspannornas BREF-dokument Henrik Lindståhl, TVL
Anläggningsrapporter
 Drifterfarenheter från Igelsta kraftvärmeverk Daniel Bondeus, Söderenergi
Fortum bygger Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk i Stockholms stad Mats Strömberg, Fortum
Boiler Technology vy Steinmuller Babcock Environment and Lejonpannan i Linköping Ulrich Eckardt och Jens Sohnemann, Steinmüller Babcock Environment; Anders Nordenö TVL
Amager Bakke – Världsklass Design Per-Niclas Thell, Ramböll
Forskning och ny teknik
Potentiella metallresurser i askdeponier Niclas Svensson, Linköpings Universitet
Kvalitetssäkrad produktionsrapportering Tommy Andersson, Prevas